I begynnelsen av februar skal vi ha folkeavstemming om vi skal få tilbake Oppland og Hedmark fylker. Det er flott. I 2019 ble vi slått sammen selv om det da kun var 29,1 % av fylkenes innbyggere som støttet det.

Svært få snakket da om hva det ville koste. Det var andre argumenter som var viktigere. Sånn er det nå også.

De som nå snakker som om det representative demokratiet blir undergravd av en folkeavstemming ser ut til å glemme at våre representanter ikke fulgte folkemeningen i 2019. Demokrati står vel for folkestyre, gjør det ikke?

Men folket er både de med og de uten digitale muligheter. Å gjøre avstemminga kun digital er å utelukke mange, spesielt eldre, og en svært dårlig plan. Jeg håper den kan gjøres om slik at alle får muligheten til å avlegge sin stemme.

Skal fylkestinget følge resultatet av folkeavstemminga: Selvsagt!

Øyvin Aamodt, leder Rødt Lillehammer