Marit Tordhol, styreleder i Oppland bygdekvinnelag, skriver et viktig innlegg der hun utfordrer de ulike partiene på å innføre gratis skolemat. På vegne av Innlandet Arbeiderparti svarer jeg ja, og gir innlegget hennes full støtte.

Skolemat er viktig for å sikre bedre folkehelse og sosial utjevning. Elever som kommer sultne på skolen og ikke får et godt måltid i løpet av dagen, presterer naturlig nok dårligere i klasserommet. Motivasjonen er vanskeligere å finne på tom mage, og det er vanskeligere å arbeide fokusert samtidig som det rumler. Næring og læring går hånd i hånd. Vi går derfor til valg på å tilby en sunn og gratis skolefrokost ved alle de videregående skolene i Innlandet.

Da vi innførte dette i Oppland inneværende periode var Høyre vår fremste kritiker. Nå når Marit Tordhol utfordrer de politiske partiene er det på sin plass å spørre Innlandet Høyres førstekandidat Kari-Anne Jønnes om de fortsatt er motstander av å tilby ungdommen et måltid på skolen, eller om de er kommet på bedre tanker?

Arbeiderpartiets mål er å bygge Norges beste videregående skole i Innlandet. Vi vet at nøkkelen er å utvikle den offentlige fellesskolen, og at vi ser elevene som hele mennesker. I vår skole er målet at alle skal lykkes, både i livet og på skolen.