Næringsdepartementet gjorde et forbilledlig grep og søkte jurister til å jobbe fra distriktene. To jobber som tidligere ville hatt hovedkontor i Oslo, skal nå kunne løses fra enhver kontorstol i landet. Men åtte av ti som søkte, bor nær Oslo. Kun to jurister som bor langt unna søkte, melder NRK.

Utlysningen er et godt tiltak. Det trengs mange og ulike forsøk på å demme opp for den store flyttestrømmen til storbyene. Næringsdepartementet og initiativtaker Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V) fortjener ros dette initiativet. Innlandet har allerede landets eldste befolkning, og distriktene skriker etter tiltak som kan føre til flere unge innbyggere. Koronapandemien har vist at det går fint å arbeide fra et annet sted enn der hovedkontoret ligger.

Bindene tiltak må på plass uavhengig av hvem som har makten etter valget

Det kan være flere årsaker til at søkertallet ved dette lille eksperimentet var mindre enn forventet. For det første kan det ha mye å si at disse stillingene kun var vikariater. Hvor og hvordan en stilling utlyses påvirker selvfølgelig også søknadsmassen. Det gjør også arbeidsmarkedet for den stillingen som lyses ut. Så kan det også hende at de som bor i distriktene trenger å modnes for å få trua på at en jobb i hovedstaden kan utføres fra ei bygd også etter at koronapandemien er over

Koronapandemien bør være beviset for spesielt arbeidstakere, men også arbeidsgivere om at det er mulig. Arbeidsgivere må endre seg i takt med erfaringene og gi arbeidstakere mulighet til å løse oppgavene fra en kontorplass i distriktet.

Nå må verken Næringsdepartementet eller andre miste motet av laber søkermasse. Staten må få på plass en strategi som forplikter statlige aktører å gjøre det mulig å ha kontorplass i distriktene. Stillingene må være faste. Slike konkrete tiltak for å jevne ut balansen mellom bygd og by må på plass uavhengig av hvilken partiet som sitter med makten etter høstens valg.