Ja til vindkraft, bare ikke her ...

Krevende: Folk flest er positive til vindkraft, men vil gjerne slippe å se vindmøllene ...Foto: SCanpix

Krevende: Folk flest er positive til vindkraft, men vil gjerne slippe å se vindmøllene ...Foto: SCanpix

DEL

gd mener
Et flertall
av de spurte, er positive til vindkraft. En av fire sier ja uten forbehold. Like mange er positive dersom vindmøllene ikke er synlige fra turterreng eller boligstrøk, ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Dagbladet. Det er med vindmøller som med store rovdyr, vi vil gjerne ha dem, men ikke i egen bakgård.

Vi er positive til utbygging av ny, fornybar energi. Vi mener det er riktig av vannkraftbaserte selskaper som Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva AS å investere i annen fornybar kraft, og at det er viktig å sikre norsk eierskap også til denne fornybare ressursen. Men vi mener også at slik kraftutbygging er krevende, fordi det innebærer en ny måte å belaste norsk natur på.

Norges vassdrags- og energidirektorat presenterte sist vår 13 store flekker på norgeskart. I det som omtales som en nasjonal ramme for vindkraft, og som trolig aldri kommer til politisk behandling, peker direktoratet på 13 egnede områder hvor utbygging av vindkraft kan være aktuelt.

Oppland er helt ute. Vi slipper den visuelle forurensningen vindmøllekolossene representerer. Vi slipper støyen, vi slipper å bekymre oss over store inngrep i forbindelse med bygging og drift, og vi slipper å tenke på mulige, negative konsekvenser for lokalt dyreliv.

Selvsagt påvirker dette vår holdning til vindkraftutbygging, slik det også påvirker folks holdning i Oslo. Ikke noe annet sted er det flere vindkrafttilhengere enn i hovedstaden, hvor vi også har noen landets tyngste vannkraftinteresser.

Det betyr ikke at det uten videre er greit å etablere vindmølleparker i alle de områder NVE peker på. I et miljøperspektiv er det ikke nok at krafta er fornybar dersom utbygging truer viktige naturverdier.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags