Gå til sidens hovedinnhold

Ja til vindkraft

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vindkraft er en viktig klimaløsning. Men, som vi har sett i media den senere tiden, skaper det et betydelig engasjement.

I noen år fremover vil vi ha kraftoverskudd, men skal vi få til elektrifisering i tråd med klimamålene, storskala batteriproduksjon, styrke kraftkrevende industri – i det hele tatt nå nullutslippssamfunnet, da må vi ha mer kraft til forutsigbare og konkurransedyktige betingelser. Her spiller vindkraft en viktig rolle. Utbygging på land er kommersielt lønnsom uten subsidier. Og Norge har blant Europas beste vindkraftressurser.

Mens landvind er konkurransedyktig på pris uten subsidier og kan utfylle vannkraften, er flytende havvind først og fremst egnet for teknologieksport. For sistnevnte vil det også kreve innsats for å skape mer konkurransedyktige priser. En satsing på havvind bør derfor ikke utelukke en satsing på vindkraft på land.

Derfor støtter vi vindkraftprosjektet i Songkjølen og Engerfjellet. Prosjektet har mottatt alle nødvendige tillatelser etter en grundig prosess hvor alle parter har fått mulighet til å fremme sine synspunkter.

For oss er det viktig å fremheve at konsesjoner som er gitt ikke kan trekkes tilbake. Det ville bidratt til stor uforutsigbarhet. Samtidig ser også vi at det er noe behov for innstramming av konsesjonsregelverket, som å ha tydeligere tidsbegrensinger fra tillatelse til byggestart og mer spesifikke vilkår for utforming enn i dag. Kommunene må bli tilstrekkelig økonomisk kompensert av vindkraftprosjektene. Det må legges til rette for at mer verdi kan legges igjen lokalt og at det klargjøres hva vindkraften faktisk vil bidra med av inntekter.

Vi ser frem til å besøke Odal Vindkraftverk på Songkjølen og Engerfjellet når det står klart. Det vil bidra til å forsyne mange bedrifter på Østlandet med klimavennlig kraft. Det er sånn vi får til det grønne skiftet.

Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo,
Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet