Gå til sidens hovedinnhold

Ja, vi prøver med 90 km/t

Artikkelen er over 2 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Samferdselsminister
Jon Georg Dale vil sette opp fartsgrensen i Hundorptunnelen og Teigkamptunellen på E6, fra 80 til 90 kilometer i timen. Statsråden mener respekten av fartsgrenser avhenger av at fartsgrensene virker fornuftige og logiske. Fartsøkningen i tunnelene skal altså være del av en fornuftsregulering ...

Endringene gjøres ikke med et pennestrøk. Før farten kan settes opp i E6-tunnelene i Frons-kommunene, venter en høringsrunde. Lite tyder likevel på at Dale er til å stoppe i denne saken. Om Frp fortsetter i regjering.

Vi har vært skeptiske til tidligere vedtatt heving av fartsgrensene på de beste motorvegene. Så langt tyder ikke statistikkene på at tidligere og nåværende Frp-statsråder i Samferdselsdepartementet har bommet. Risikoen har ikke økt i takt med endring av fartsgrensene. Det er likevel viktig at slike endringer etterprøves etter en tid. Det er også viktig å ha med seg at i tunnelene er det ikke midtdeler.

Trafikksikkerhet og transportøkonomi i E6-tunnelene handler dessuten ikke utelukkende om fartsgrenser. I både Hundorptunnelen og Teigkamptunnelen overvåkes farten med gjennomsnittsmålinger. Når fartsgrensene vurderes, bør også strekningsmålingen vurderes.

Dale vil evaluere både trafikksikkerhet og samfunnsnytte av høyere fartsgrenser. tiltaket han nå kommer med. I tillegg til trafikksikkerhet og ulykkesrisiko, bør en evaluering også vurdere utslipps- og klimaeffekten av fartsøkningen.

Den avgjørende faktoren når fartsgrenser fastsettes, må være trafikksikkerheten. Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, må fortsatt være den viktigste planken i trafikksikkerhetsarbeidet.