Gå til sidens hovedinnhold

Jakt: Private må likebehandles med Staten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Staten har i mange år begunstiget seg selv med momsfritak på jaktinntekter solgt gjennom Statskog og har ikke vist vilje til å etterkomme skogbrukets ønske om at det samme må gjelde private skogeiere. Private er pålagt å betale moms på jaktinntekter. Statskog er en stor og dominerende aktør og tilbyr jakt i samme marked som private skogeiere. Det er en åpenbar forskjellsbehandling som delvis motarbeider målsettingen Staten også har om at flere private skal gjøre næring ut av utmarksressursene.

Norske politikere bør derfor snarest ta på alvor den pressemeldingen som Regjeringen sendte ut 4. mai. ESA, som overvåker EØS-avtalen, mener at Norge bryter EØS-reglene om ulovlig statsstøtte ved at offentlige organer får skattefritak (og har konkursimmunitet) når de konkurrerer i samme marked som private aktører. Et mer åpenbart eksempel enn Statskogs konkurranse med private når det gjelder jakt, skal man lete lenge etter! Den åpenbare løsningen er å frita privat omsetning av jaktprodukter for merverdiavgift.

Jakt og utmark er distriktsnæring. Når distriktsminister Helleland etterlyser innspill på politikk som kan bedre distriktenes muligheter må det å fjerne merverdiavgift på jakt og likestille private, lokale distriktsbaserte aktører med Statens egen aktør, være et åpenbart godt og enkelt tiltak! Ikke vil det koste mye i form av tapt «proveny» heller. Tilgangen på jakt i Norge er stor og svært mange private gjør lite for å utvikle et inntektspotensial i dag. Det er jo det Landbruksdepartementet ønsker å endre med sitt prosjekt.

Landbruksdepartementet har nemlig et eget prosjekt der man ønsker å stimulere til økt næring ut av utmark og jakt. Ved å gi private samme status som Statskog og frita omsetning av jakt for merverdiavgift vil man kunne slå «to fluer i en smekk». Departementet kan få mer fart på sitt prosjekt og Regjeringen rydder en problematikk av vegen med hensyn til EØS-avtalen og ulovlig statsstøtte.

Statskog er både er en stor, profesjonell og svært aktiv og dyktig aktør i jaktmarkedet. Ingen vil bestride det og de gjør en viktig jobb gjennom å drive profesjonelt. De forvalter ca. 20 % av Fastlands-Norges areal. På mange måter setter Statskog derfor en standard og et prisnivå som andre aktører må tilpasse seg. Den private lønnsomheten i å utvikle og foredle jakt som produkt blir dermed redusert med 25 % sammenlignet med hva Statskog ser av muligheter.

Nordmenn er glad i å bruke utmarka og korona-perioden har vist oss hvor viktig det er for folkehelsa at uteaktiviteter stimuleres og utvikles. Jakt er for mange en viktig del av det å bruke utmarka. I sesongen 2020–21 var ca. 520.000 registrert i jegerregisteret, nær 80.000 av dem var kvinner. Jakt er ikke bare en mannsaktivitet, selv om kjønnsbalansen fortsatt er nokså skjev. Riktignok var det «bare» snaue 200.000 som betalte jegeravgiften dette året, men det viser hvor stor gruppe nordmenn som har interesse av jakt.

Staten bør rydde opp i denne konkurransevridningen mellom seg selv og private i Norge ved å gi private samme fritak som seg selv. Det er små penger det er snakk om for statskassa, men gevinsten er stor gjennom økt fokus og vilje til å utvikle en viktig ressurs for distriktene, aktivitet og folkehelse.

Gunnar A. Gundersen, næringspolitisk sjef, Glommen Mjøsen Skog