Norsk Bonde- og småbrukarlag mener jegerne må få betalt for å jakte på jerv. Et par uker før årets lisensjakt er slutt, er det felt bare snaut 40 av en totalkvote på 137 dyr. Ikke noe tyder på en høyere fellingsprosent i år enn de foregående år. Lisens-jakta er med andre ord ikke et effektivt nok verktøy i forvaltningen av jerven.


Ifølge Nationen er det ingen begeistring i Regjeringskvartalet for Småbrukarlagets forslag å om betale jegerne. Statssekretær Lars Andreas Lunde sier dette ikke er en naturlig oppgave for Staten. Han viser heller til et samarbeid om opplæring med Norges Jeger- og fiskerforbund.


Hovedutfordringen er den lave interessen for jervjakt. De dyr som tas ut i lisensjakta, blir ifølge SNO først og fremst skutt på åte i lett tilgjengelige områder. Jervejakt i mer avsidesliggende områder er rett og slett ikke attraktivt nok, hvilket betyr at en stor del av bestanden i praksis får leve i fred gjennom hele jaktperioden.


Vi har stor sans
for et samarbeid mellom myndigheter og interesseorganisasjoner som vil gjøre jegerne bedre, men vi har liten tro på at dette resulterer i særlig økt innsats. Jervejegere rekrutteres helst fra jegermiljøer som også jakter på andre arter. Den vanskelige og lite tilgjengelige jakta på jerv, vil aldri ha stor appell hos folk som allerede har knapt med tid og ressurser å bruke på den hobbyen som jakt tross alt er.


Forvaltningen av de store rovdyra er underlagt strenge regimer, og slik må det trolig være. Så må vi heller erkjenne at lisensjakt ikke er et godt nok verktøy til å holde en bestand på et akseptabelt nivå.


Til våren vil SNO måtte gjennomføre hiuttak for å holde bestanden under kontroll. Vi vet at det er effektivt. Vi vet at det også er konfliktfylt. Med det som utgangspunkt, hilser vi initiativet fra Norsk Bonde- og småbrukarlag velkommen. Det trengs en modell som får flere jegere ut i jaktområdene. Å sende ut mannskaper fra SNO er ett alternativ. Å gi vederlag til jegere på oppdrag, kan være et annet. Den beste løsningen er kanskje at SNO leier med seg interesserte og kompetente jegere.