Anders (70) har søkt i 45 år og fått jakte to ganger

I 45 år har Anders Larsen søkt om jaktkort i Langmorkje statsallmenning. Bare to ganger har han blitt trukket ut og fått lov til å jakte rype.