Tron Bamrud inviterer fylkespolitikerne i Hedmark og Oppland til å godta sentralisering av makta i rovdyrforvatningen. Han mener dessuten det er greit at endelig klagebehandling i rovviltdaker frikobles fullstendig fra politikk og politisk ansvar.

Prosjektleder og påtroppende fylkesrådmann i det som blir Innlandet fylkeskommune, opererer i et politisk vakum. Fykepolitikere fra flere partier bør føle seg provosert av at det legges fram en innstilling som på viktige punkter knapt er i nærheten av å reflektere den politiske debatten om dette, verken i Hedmark eller Oppland.

Fylkesvaraordfører Aud Hove varslet i GD allerede for en måned siden sterk motstand mot flere av Regjeringens forslag. Med seg i veska til møtet i fellesnemnda for Innlandet fylkeskommune, vil både Hove og andre også ha innspill fra kommunepolitikere som mener like mye og like sterkt som fylkesvaraordføreren.

Det er ubegripelig at en regjering som har sørget for helt nye regioninndelinger for både fylkesmannembetene og fylkeskommunene, ikke bruker den samme regioninndelingen på rovviltområdet

Regjeringen antyder at landet kan deles i både fire og fem forvaltningsegioner. Det blir uansett færre enn i dag, og dermed en sentralisering. Sentralisering kan i noen sammenhenger være fornuftig. I denne sammenheng er det ikke det Det er ubegripelig at en regjering som har sørget for helt nye regioninndelinger for både fylkesmannembetene og fylkeskommunene, ikke bruker den samme regioninndelingen på rovviltområdet. For Innlandets del er det lett å anta at dette handler om politikk, og om en Venstre-statsråd som vil ha mindre rødgrønn innflytelse på regional rovdyrforvaltning.

Vi forutsetter at fylkespolitikerne i Innlandet er tydelige i sine tilbakemeldinger til Regjeringen i dette spørsmålet. Like tydelige bør de være når de avviser det udemokratiske forslaget om en «uavhengig» klagenemnd.