Nord-Frons ordfører Rune Støstad betror seg til GD 12.11 om den tunge tida. Novembermørket har senket seg og aksjonsdemokratiet har fortrengt de kommunale prosessene. Hans partifelle i DNT orker ikke mer. Nå kaster han inn håndkleet i Strålmyra.

Ordføreren karakteriserer motstanden mot DNT med to fyndord: umenneskelig og utidig! Blant dem som må ta denne sylskarpe kritikken til etterretning er nok undertegnede.

Muligens er det nytteløst, men la meg allikevel forsøke å forklare hvordan saken tegner seg fra den andre sida av myra. Det begynte med et viktig initiativ fra en våken og modig setereeier, og utviklet seg til ei lokal arbeidsgruppe høsten 2019. Dernest kom organisasjoner med, og mange berørte parter forstod at viktige interesser og verdier ville bli truet dersom DNT fikk innta Strålmyra med sin organiserte turisttrafikk. Ettersom prosessen skred frem, ble mange involvert i saken: Vågå kommune, Vågå Fjellstyre, Vågå Tamreinlag, Reindriftskontoret hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag, lokale jaktlag, geitsetrene i Griningsdalen og andre setereiere i området, Norsk ornitologisk forening, samt oss i Naturvernforbundet.

Ordføreren må tro meg, vi har engasjert oss i beste mening. Vi har bestrebet oss på å legge fram kunnskapsbasert informasjon om saksforhold vi opplevde som underkommunisert i den kommunale og fylkeskommunale saksbehandlinga. I god tro på at demokratiske rettigheter er til for å brukes, har vi skrevet høringsuttalelser, formulert klagebrev, tatt initiativ til møte med DNT og fylkesmann, og sendt inn leserbrev. Vi opprettet en underskriftsaksjon med appell til DNT om å ikke realisere Dronningsetra ved Strålmyra, en aksjon som fikk nær 3000 underskrifter på halvannen uke, blant dem mange DNT-medlemmer.

I sum har vi som privatpersoner og organisasjoner kjempet for det vi mener er viktige verdier: naturmangfold, kulturlandskap og ei viktig næring i distriktet – beitenæring og seterdrift.

Jeg beklager! Ordføreren har kjent på motstand. Noen ville kalle det et legitimt folkelig engasjement.

Jeg beklager. Ordføreren i Nord-Fron er blant de uheldige ordførere som fra tid til annen rammes av en uforklarlig kraft: innbyggere og organisasjoner som inntar det demokratiske mulighetsrommet.

Ordfører Støstad ytrer håp om at kommunen aldri vil oppleve noe slikt igjen. Kanskje er dèt for mye å be om, ordfører. Med ønske om ei god førjulstid og at demokratiet må fortone seg litt lysere på andre sida av mørketida!

PS: Den halve millionen ordfører Støstad har garantert partifellen i DNT som økonomisk støtte mot for kommunen gratis bruk av hytta i 10 år, kan man forhåpentligvis finne andre gode formål til.

Nelly Karidatter Einstulen, Vågå