– Jeg blir fortvilet når sykehjemsbeboere ikke vil ha vaksine