Gå til sidens hovedinnhold

Jeg er skuffet over kulturministeren, men fester lit til at regjeringen skal bidra med midler

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Rødt skriver i GD at de mener det kanskje er på tide å la Olympiaparken gå konk. Det er jeg uenig i. Selskapet bør ikke gå konk, men det er på høy tid at vi får til en gjennomgang av kommunens eierskap og hvordan vi på best mulig måte skal strukturere selskapet til beste for både anleggene, brukerne av disse og kommunen vår. Det kan nemlig ikke fortsette på samme måte som før. Det må skje endringer.

Olympiaparken, som er et AS, hadde ved utgangen av 2019 29 årsverk i faste stillinger. Da Høyre i mai signaliserte at vi mente flere av de ansatte burde bli permittert som følge av korona, på lik linje med ansatte i andre AS, støttet ikke den politiske posisjonen i Lillehammer det, heller ikke Rødt fremsto støttende til det. De mente ingen burde bli permittert. Nå ønsker Rødt altså i stedet å la selskapet gå konk, med de konsekvenser det medfører for de ansatte. Da ville det kanskje vært bedre å være permittert en periode? Forstå det de som kan.

Olympiaparken er mer enn World Cup og eliteutøvere. Olympiaparken er ikke bare arbeidsplassen til Olympiaparkens ansatte, det er også arbeidsplassen til en lang rekke virksomheter som leier lokale der. Og ikke minst er det arena for en vesentlig stor del av vår kommunes barne– og ungdomsidrett. Hvordan mener Rødt at vi ellers skal kunne tilby de samme aktiviteter?

Nei, det er ikke slik at Olympiaparken bør gå konk. Men, vi må nå starte arbeidet med hvordan vi skal strukturere selskap, drift og eierskap på best mulig måte. Det har Høyre etterspurt i flere år uten at det har skjedd. I formannskapsmøte tirsdag uttalte kommunedirektøren at han hadde tatt dette signalet, og at vi i neste formannskapsmøte kan vente oss en orientering om slikt arbeid. Det er bra og på høy tid.

Samtidig må vi fortsette arbeidet ovenfor sentrale myndigheter for å sikre statlig støtte til driften av disse nasjonale anleggene – det skulle bare mangle gitt anleggenes unike status. Jeg er skuffet over kulturministerens håndtering av saken, men fester likevel min lit til at regjeringen skal bidra med midler i den krisefasen man nå er inne i. Vi må finne løsninger, jeg mener bestemt det ikke er konkurs som er løsningen.

Oddvar Møllerløkken, leder Lillehammer Høyre