Gå til sidens hovedinnhold

«Jeg er til tårene takknemlig»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi viser til innlegg på GD-nett den 05.10.21 med tittelen «Jeg er til tårene takknemlig», en sterk fortelling fra en pårørende om hvordan det er å pleie sin demente ektefelle hjemme.

GD griper solskinnshistorien. Ektemannen roser kommunen for all hjelp og støtte som gjør dette mulig. GD har også tidligere funnet fram solskinnshistorier.

Bernt Tennstrand, kommunalsjef for Helse og Velferd sier at en slik tilbakemelding er en bekreftelse på at kommunen har gode tjenester og at det motiverer til ekstra innsats. Hva mener kommunalsjefen med «ekstra innsats»?

Den 28.08.21 hadde GD et innslag der hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Lillehammer, Anne Mette Iversen blant annet sier: «Det har vært helt ekstremt (i sommer). Det går utover både beboere og ansatte».

Hun trekker frem eksempler på en krevende arbeidssituasjon, som doble vakter, forskyvninger og overtid, ansatte som har jobbet 12 dager på rad og der to av vaktene i denne perioden var doble vakter. Det hun snakker om er erfaringene med avvikling av ferieturnusen ved Helsehuset. Den samme kommunalsjefen svarte da at han ikke kjente seg igjen i beskrivelsen av situasjonen den hovedtillitsvalgte beskrev.

Det burde vært flere solskinnshistorier, om flere ansatte som slapp å gå doble vakter under ferieavviklingen.

Nedskjæringer og presset kommuneøkonomi påvirker de kommunale tjenestene og medfører dårligere tilbud innen sektoren.

Arbeidet med kommunebudsjettet for 2022 har begynt. Alle tjenesteområdene har blitt bedt om å komme med forslag om hvordan skjære ned tjenestene med fire prosent. Det kommer da på toppen av årets nedskjæringer på åtte prosent.

I siste Formannskapsmøte ba Rødt ordføreren om å invitere de tillitsvalgte til å presentere sine versjoner av virkeligheten for de folkevalgte. Vi håper ordføreren gjør det. De folkevalgte trenger informasjon fra flere hold for å ta gode beslutninger.

Marit Juvem og Øyvin Aamodt, Rødt, Lillehammer

Derfor orker Per (83) å pleie sin kone med demens hjemme