Jeg er politianmeldt for innbrudd, uthengt i KS-møter for innbrudd og tyveri, og uthengt i media. Det sies i møter at jeg er psykisk ustabil og ikke troverdig. Hva galt har jeg gjort?

Jeg har i fem år varslet på manglende politiattester i skolen (brudd på opplæringsloven), manglende sikkerhet rundt nær- og fjernarkiv på Øyer ungdomsskole (brudd på Personvernloven, Arkivloven), og manglende arbeidskontrakter (brudd på Arbeidsmiljøloven).

Å varsle om kritikkverdige forhold er en rett òg en plikt. Er det galskap, velger jeg det, heller enn å fraskrive meg ansvar, svikte og skjule. Slik mange har gjort.

I Øyer kommune har en rekke personer i vernetjenestene, blant tillitsvalgt, og i administrasjonen og på politisk nivå hatt inngående kjennskap til saken i flere år. Fra april 2021 orienterte ordføreren og andre politiske representanter meg om ansettelsesprosessen av ny kommunedirektør, da han skulle rett inn i min sak.

Da kommunedirektør Sandvik tiltrådte stillingen i august 2021, ble han før første møtet med meg, grundig orientert om saken av ordføreren. Møtet foregikk hos meg, der varselet i sin helhet ble fremlagt. Etter møtet mener jeg at prosessen ikke fulgte ett eneste punkt i kommunens varslingsrutiner. Forvaltningsrevisjonsrapporten som kom i august i år stadfester at kommunen har en del svakheter i behandling av varslersaker.

Er det slik at den politiske og administrative ledelsen siden våren 2022 aktivt har skjult og dekket over hele varslingssaken og meg som varsler? Den ble vel ikke orientert om før i fjor da ordfører la fram en orientering i lukket formannskapsmøte? Prosessen har vært stygg.

Innlandet Revisjon IKS la i juni 2022 og i august 2023 fram sine rapporter vedrørende arbeidskontrakter og politiattester på Øyer ungdomsskole, og håndtering av varsling i Øyer kommune. I rapporten fra i år står det at «Samvittighetsfulle og lovlydige arbeidstakere er i praksis en viktig ressurs både for å forhindre og for å avdekke lovbrudd i organisasjoner».

Men i Øyer har jeg følt at varslere skal knekkes. Når kommunen stiller med sin øverste ledelse, kommunejurist og ekstern advokat, mens jeg har sittet alene på min side av bordet, er vi ikke jevnbyrdige. Jeg har tre ganger bedt om bistand til advokat, men fått avslag. For at også jeg kunne møte med advokat, måtte jeg ta opp lån.

Vi hører mye om alvorlige habilitetssaker: Hvilken del av § 6 i Offentliglova la ordfører til grunn da han mente at flere sentrale politikere ikke var habile til å behandle saken? Ikke er jeg gift, i slektskap i opp eller nedadgående linje med noen av dem, og ikke drar de personlige fordeler av saken.

Ordfører er nøye med at representantene på forhånd sier fra om de ønsker en habilitetssjekk i kommunestyret, selv var han ikke nøye med å følge lovverket rundt habilitet. Er det ikke like regler for alle i kommunestyret?

Det har blitt påstått i kommunestyret at saken ikke handler om varsling, men er en personalsak, og den skal ikke politikerne behandle.

Nå har revisjonsrapporten fastslått at mange av de kritikkverdige forholdene var varsling. Hva vil det bety videre nå? Hvor mye har egentlig kommunestyret fått vite, eller ikke fått vite om den prosessen som flere personer i både administrasjonen og politikken har tatt så aktivt del i siden 2021?

Katerine Thompson, Øyer