For meg, som gikk inn i MDG med hele mitt hjerte i 2010 og i overskuelig framtid vil fortsette å jobbe for et samfunn som tar vare på miljø og mennesker, er det trist å se Johannes Wahl Gran sitt innlegg i flere aviser om sykehusstrukturen i Innlandet.

MDG i vårt fylke gikk til valg på å bevare akuttsykehusene i regionen, avvikle helseforetaksmodellen og gi styringen tilbake til de folkevalgte, og ikke minst til fagpersonell som sitter på en enorm fagkompetanse, pluss at de vet hvor skoen trykker. Det har ikke skjedd noe i prosessen som gir grunn til å endre dette standpunktet.

Hvorfor påstår Johannes Wahl Gran noe annet enn det vi stemte over og ble enige om på årsmøtet vårt tidligere i år?

Johannes Wahl Gran skal selvfølgelig få ha sine meninger, men som han selv sier har prosessen pågått i flere år. MDG har diskutert saken grundig, og gått til valg på et program tuftet på demokratiske grunnprinsipper som at man forholder seg til hva man har blitt enige om.

Jeg får frysninger på ryggen av å lese Wahl Gran sitt bastante innlegg om storsykehus, hvor det bør ligge og hvordan det bør struktureres.

Her går han ikke bare mot sin egen gruppe i fylkestinget, men også fylkesstyret og våre velgeres ønsker og forventninger. I tillegg må jeg nevne at MDG aldri har vært et parti som er glad i sentralisering. Greia vår har fra starten vært å forsøke å gi folk de offentlige tilbud de har krav på selv om de bor utenfor våre storbyer, så sant det er mulig.

Jeg hadde forventet at Wahl Gran ville sagt ifra at han var imot MDG Innlandet sitt syn på sykehussaken før nominasjonsmøtet, så jeg kunne stemt på en annen kandidat i en så viktig sak som dette.

Når det ikke ble gjort, så hadde jeg i det minste forventet han understreket at det han sier er hans egne meninger, og ikke vårt partis standpunkt. Derfor forventer jeg å få en oppklaring og beklagelse fra vår gruppeleder i Fylkestinget.

Jomar Rønning-Volle, gammel MDG-er, Søndre Land

Hovedsjukehus Moelv, akuttsykehus Lillehammer og elektivt sykehus på Elverum