Gå til sidens hovedinnhold

Jeg foreslo ikke å legge ned bob- og akebanen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jonas Øgland har på GD nett (8/12) et innlegg hvor han er bekymret investeringene i Olympiaparken, det må han få lov til å være. Men når han flere ganger skriver at jeg i 2018 har foreslått å kvitte meg med bob- og akebanen må jeg svare . Jeg svarte han også på det i juli 2019, men det har han tydeligvis ikke lest eller glemt.

Dette er Jonas Øgland sin tolkning av en interpellasjon jeg hadde i kommunestyret i september 2018, hvor jeg tok opp spørsmålet om hva vi ville med bob- og akebanen. Mitt forslag i interpellasjonen var at jeg ba om å få kartlagt kommunens ansvar og interesser i anlegget, herunder oversikt over de økonomiske forpliktelser som knytter seg til de ulike aktivitetene i anlegget. Og jeg ba det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle legge fram en anbefaling for formannskapet hvordan disse anleggene skulle drives. Svaret fra ordfører var at dette skulle synliggjøres i den helhetlige planen for OL- parken. Det var aldri noe forslag i den å legge ned bob- og akebanen. Arbeidsgruppa skal ha sitt første møte nå 15. desember.

Etter min interpellasjon har bob og akebanen hatt fast plass på statsbudsjettet og det er bevilget 6,6 millioner kroner (2019-21) fra kulturdepartementet ved Venstre statsrådene Skei Grande og Raja, fylkeskommunen har gått inn med ca 3 millioner til drift av banen. Dette gjør at vi er sikret en drift i anlegget, et anlegg som i likhet med resten av Olympiaparken blir mer og mer viktig for reiselivet i Lillehammer regionen

Jeg er glad for at overordnede myndigheter så sitt ansvar og gikk inn med midler, men det er fortsatt en viktig politisk jobb å sikre mer statlig overføring til våre OL-anlegg. Dette må være en prioritert oppgave for oss alle.

Terje Rønning, varaordfører (V), Lillehammer