Videointervju med statsadvokat Jo Christian Jordet og forsvarer Nora Nora Hallén