– Jeg har hatt sykepleiere som ringer til meg og gråter fordi de har hatt ansvaret for alle pasientene

– En sykepleier kan i gitte situasjoner ha ansvaret for alle 190 pasienter ved Lillehammer helsehus, sier Tonje Sneve Strandheim, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Lillehammer kommune.