Fylkeskommunen har, i likhet med mange kommuner og staten, bevilget ekstra midler til aktører i samfunnet som følge av koronakrisen, i tillegg til ordinær støtte vi også utbetaler til for eksempel næringslivet. Innlandet fylkeskommune har bevilga 6 millioner kroner ekstra til reiselivet, noe mange andre fylker ikke har gjort. Dette er ikke midler som skal bli liggende i destinasjonsselskapene, men må komme ut til bedriftene.

Innlandet fylkeskommune har fordelt midlene gjennom de regionale destinasjonsselskapene, og da er det ikke slik at 46 kommuner kan holde seg med hvert sitt destinasjonsselskap.

Fylkeskommunen har blitt beskyldt for mobbing og forskjellsbehandling, men vi har vært tydelige på at vi bruker de samme kriteriene som vi legger til grunn ellers. Tildelinga har også blitt enstemmig vedtatt av de 15 representantene som sitter i fylkesutvalget fra ulike partier.

Solidaritet handler om å organisere seg sammen med andre for å stå stødigere i krevende tider. Tildelingskriterier kan og bør ikke endres når de er en konsekvens av et bevisst valg om organisering. Lom kommune er, så vidt jeg vet, hjertelig velkommen inn i et regionalt destinasjonsselskap.

Lom kommune har valgt å stå utenfor, og det kan være greit på godværsdager, men nå virker det som at også Lom kommune har skjønt at det er fordeler med å være del av et større fellesskap. Jeg opplever at Visit Jotunheimen misbruker korona-situasjon for å få en bistand som Lom kommune aktivt har valgt bort tidligere. Da kan du ikke bare skylde på andre, det handler også om konsekvensen av egne beslutninger.

Anne-Marte Kolbjørnshus, gruppeleder Innlandet Ap