Gå til sidens hovedinnhold

Jenter vil og kan

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge hvor både gutter og jenter velger overraskende tradisjonelt til tross for at vi har kommet langt innen likestilling på svært mange områder. I byggenæringen er dette veldig synlig da maks en av ni som jobber i næringen er kvinne. Dette er noe det er viktig å gjøre noe med, heie fram unge kvinner som tør å ta utradisjonelle valg.

Ser vi på statistikken for kvinner i byggenæringen så kan det se nedslående ut. Det er rundt 5 prosent jenter som velger bygg- og anleggsteknikk på videregående skole, og rundt 2 prosent som ender opp som fagarbeidere. Det er noen flere ingeniører, og i bransjen som helhet er det rundt 8- 9 prosent kvinner.

Budskapet fra næringen selv er helt klart – de har stort behov for kompetent arbeidskraft og de ønsker å rekruttere fra hele befolkningen. Vi må vise mulighetene og fjerne hindre for at jenter og kvinner velger mannsdominerte yrkesfag. Jenter kan være like gode elektrikere som gutter.

Men hva skal til for at flere unge jenter ser i denne retningen? På samme måte som Therese Johaug og Maren Lundby er gode rollemodeller for jenter som drømmer om en skikarriere, er de beste ambassadørene de som allerede jobber i næringen.

Et godt eksempel er Aftenpostens artikkel om alle kvinnene som er ansvarlig for store veiprosjekter rundt Oslo, og vi har flere slike gode eksempler. Her ligger det mange spennende historier om nettopp kvinner som har tatt utradisjonelle valg.

Det tar tid å bryte ned lange tradisjoner knyttet til kjønn og yrkesvalg. Heldigvis har vi mange gode krefter som jobber for det samme. Nettverk som Ingeborgnettverket og Diversitas er viktige pådrivere sammen med bransjer, andre organisasjoner og bedrifter som over tid har satt dette høyt på agendaen. Sammen kan vi gjøre en god jobb med å fortelle de historiene om de kvinnene som våget å gå litt motstrøms. Og vise fram alle mulighetene.

Samtidig ser vi at vi må fjerne hindre som gjør at kvinner ikke velger oss. Blant annet Fellesforbundet har utarbeidet kjøreregler som kan bidra til å øke bevisstheten til ledere og ansatte. Kjørereglene skal bidra til at arbeidsplasser passer alle uansett livsfaser, og kjønn. Vi ønsker arbeidsplasser med høy trivsel som skaper gode resultater og er åpen for endringer. Næringen møter stadig nye utfordringer og etterspørsel etter kompetanse – da trenger vi mangfold og kvinner.

På kvinnedagen slår jeg et slag for utradisjonelle yrkesvalg og kvinner som viser veien inn i denne næringen. Det er mange muligheter for dem som velger å se til yrkesfag. Alle kvinner i arbeid, de som velger yrkesfag er med på å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Ha en god kvinnedag!

Karen Marie Aaseng, Sel Arbeiderparti