Innlandet skal få nødvendige midler til å planlegge dobbeltspor

Staten vil bygge dobbeltspor fram til Lilllehammer uavhengig av hva som skjer på Hamar.

Staten vil bygge dobbeltspor fram til Lilllehammer uavhengig av hva som skjer på Hamar. Foto:

Samferdselsdepartementet bekrefter at det vil settes av midler til å planlegge dobbeltspor på jernbane - også nord for Hamar.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Innlandspolitikere fra Hedmark og Oppland møtte onsdag formiddag samferdselsdepartementet.

I en pressemelding onsdag bekrefter de at Innlandet får nødvendige penger til å planlegge dobbeltspor.

Det var politikerne Anne Karin Torp Adolfsen (Ap), Anne Elisabeth Thoresen og stortingsrepresentant Tor André Johnsen som møtte statssekretær Tom Christer (H) i samferdselsdepartementet.

I møtet skal de ha fått bekreftet at Innlandet får nødvendige midler til:

1. Planlegging Hamar-Brumunddal

2. Tilleggsutredning Hamar Øst

3. Brumunddal-Moelv

Det har vært knyttet usikkerhet til hva som vil skje med intercity-utbyggingen hvis prosessen forsinkes gjennom Hamar. Men planleggingen og utbygging av Dovrebanen skal kunne fortsette selv om trasévalg gjennom Hamar ikke er avgjort.

– Statssekretæren virket overbevisende på at intercity-prosjektet skal fortsette helt fram til Skien, Halden og Lillehammer. Så vil det variere litt på hva som bevilges hvilket år, sier Anne Elisabeth Thoresen, leder av komité for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland.

Selv om det er Hamar-Moelv som konkretiseres i første omgang, så tar Thoresen for gitt at Lillehammer er målet. Men hun ber politikere og andre interesser fortsette å holde trykket oppe.

- Det er viktig at andre aktører også tropper opp hos departementet, sier hun.

Ville få avkreftet ryktene

Tor André Johnsen, stortingsrepresentant i Transport- og kommunikasjonskomiteen, (FrP) forteller GD hva som var bakgrunnen for at møtet fant sted.

- I forrige uke i forbindelse med NHO-konferansen begynte jeg å bli konfrontert med rykter om at det ikke er satt av midler til videre planlegging av Intercity til Lillehammer. Jeg fikk flere og flere henvendelser om dette fra alle mulige hold. Stortingsflertallet har jo vært krystallklare på at de 280 millionene ekstra skulle gå til ytre Intercity, og det var t.o.m. spesifisert Lillehammer så det ikke skulle være noen tvil om at planleggingen ikke måtte stoppe ved Åkersvika i Stange kommune. Så det var avgjørende viktig å få avkreftet disse udokumenterte ryktene, sier Johnsen.

Les også: Siste meklingsmøte i trasé-striden i Hamar

Vil unngå flaskehalser

NHO Innlandet mener at det er kritisk at planleggingen fortsetter.

- Intercityutbyggingen er for viktig til at den kan forsinkes av uavklart trasé gjennom Hamar. Skal vi unngå at flaskehalsene på Dovrebanen mellom Lillehammer og Hamar ikke stopper godsambisjoner og ivaretakelse av næringslivets øvrige behov, må strekningen Moelv-Brumunddal planlegges og bygges uavhengig av hvor lenge vi må vente på avklaring på Hamar, sier Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet.

Lillehammers ordfører Espen Johnsen (Ap) ønsker også rask planlegging.

- Vi må planlegge og bygge ut strekningene nord for Hamar så snart som mulig, uavhengig av trasévalget på Hamar. Det er strekningene nord for Hamar som er de viktigste å bygge ut nå i forhold til framdrift, sier Espen Johnsen (Ap).

Gods presser på

Økt godstransport og den foreslåtte godspakken tydeliggjør behovet for å fjerne flaskehalser på jernbanen. Noe prosjektdirektør i Intercityprosjektet, Anne Siri Haugen, fremhever:

- I NTP-innspillet i 2012 sa fagetatene at strekningen Brumunddal – Moelv burde bygges før strekningen gjennom Hamar, fordi strekningen har dårlig kurvatur og er bratt, samtidig som den er viktig for personaltransporten og utgjør en flaskehals for godstransporten til Trøndelag og Nordland. Dette behovet er forsterket på grunn av økt godstransport, og ikke minst den foreslåtte "Godspakken" på jernbane med blant annet ny terminal på Rudshøgda. Skal vi ha på plass ny terminal raskt, må dette koordineres med dobbeltsporutbyggingen, som igjen forsterker behovet for å komme videre med planleggingen, sier Haugen.

280 mill til jernbaneplanlegging

Endelig bestilling om fordelingen av de 280 millionene er ikke sendt Jernbanedirektoratet.

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre, medførte 280 millioner kroner ekstra til jernbaneplanlegging, først og fremst for å holde oppe farten på planlegging av Intercity helt ut til endepunktene.

Fordelingen av disse 280 millionene er enda ikke klar, noe som har skapt usikkerhet for planleggingen på Dovrebanen.

Flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, forutsatte at de ekstra midlene skulle benyttes til å sikre fortsatt fremdrift i planleggingen av hele InterCity til Halden, Skien og Lillehammer.

- Det er forutsatt at de ekstra planmidlene som ble bevilget skal benyttes til å sikre fortsatt fremdrift i planleggingen av hele InterCity til Halden, Skien og Lillehammer. Det er en klar politisk bestilling. Det er bra at vi fikk til et møte i dag og fikk bekreftet at vi vil få nødvendige planmidler. Det er viktig for å sikre fremdrift som jeg nå forventer vil bli fulgt opp, sier Anne Karin Torp Adolfsen, leder av Jernbaneforum Dovrebanen Sør og fylkesråd for samferdsel i Hedmark.

- Full utbygging åpner muligheter for hele landet. Hamar-Lillehammer har dårlig punktlighet, strekningen langs Mjøsa er godstrafikkens flaskehals og strekningen er maksimalt belastet, sier Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

Statssekretæren bekreftet at alle beina på InterCity-triangelet vil få nødvendige midler for å sikre fremdrift i utbyggingen av dobbeltspor til Skien, Halden og Lillehammer.

Artikkeltags