I mai 2023 er det 100 år siden Ola Dahl fra Sel ble født. Da skal en særegen Ap-politiker markeres. Lokalt er arbeidet godt i gang. Et minnesmerke skal avdukes. Tidligere i høst ga Truls Gjefsen ut boka «Ola Dahl – radikal i daglig gjerning».

Siste helga i november ble valglista til Innlandet Arbeiderparti vedtatt. Thomas Breen, Folldal/Hamar og Iselin Vistekleiven, Vågå, topper lista. Sammen håper de å føre Aps solide styringstradisjon i Oppland og Hedmark – Innlandet – videre etter neste års valg i september.
Underveis i forberedelsene har de mye de skal ha gjort. Blant annet skal de lese boka Gjefsen har skrevet om Ola Dahl, ordfører i Sel kommune 1956-1976, og fylkesordfører 1976-1991. Boka bør være årets julepresang fra fylkespartiet til samtlige listekandidater.

Like godt først som sist bør dagens Ap-kandidater legge seg på minnet, Ola Dahl-sitatet Gjefsen har funnet i Aps sentrale arkiv, fra landsmøtet i 1975:
«Skal vårt parti være en fellesnevner for løsning av de virkelige problemer, de nære problemer, må vi diskutere hvordan vi skal være mest mulig radikale i vår daglige gjerning».
Sitatet om å være radikal i daglig gjerning gjør Gjefsen med rette til en viktig referanse flere steder i sin bok. Ja, i realiteten for hele Ola Dahls politiske filosofi og virke.

Ola Dahl var snaut 17 år da Hitlers krigsmaskin rullet nordover i Gudbrandsdalen. En planlagt eksamen på Hamar våren 1940 ble utsatt. Noen måneder senere fikk han sine papirer. Videre skolegang på gymnas var umulig.
I stedet ble det, som Gjefsen skriver «å søke veien som lå åpen for oppvakte bygdegutter.» Svaret var statsbanene.
Forankringen og tilhørigheten til jernbanen har formet mange politiske talent i distriktet. Ola Dahl ble møtt og tatt hånd om at Egil Hernæs, ordfører i Sør-Fron. Ikke bare som Ap-politiker, men også som dør inn i motstandsarbeidet.

Krigsårene ble dramatiske også for Ola Dahl og hans nærmeste. Om dette skriver Gjefsen detaljert, intenst og nervepirrende.
Det preget Dahl for livet at Olav Bismo ble skutt og drept, mens Dahl selv klarte å unnslippe på dramatisk vis.

Oppvekst i enkle kår i Smedstua, mye fattigdom i bygda, politisk bevissthet i hjemmet var bakteppet da Ola på 10 år første gang alene gikk fire kilometer til valgmøte på Otta. Johan Nygaardsvold var og forble Dahls forbilde med fokus på fasthet og pragmatisme for å få folk i arbeid.
Interessant er det hvordan Gjefsen tegner bildet av Nygaardsvold som en viktig forutsetning for å få aksept for det likestilte Norge i samfunnsbyggingen etter krigen. Helt i Ola Dahls egen ånd.

Truls Gjefsens omfattende og detaljerte biografi om Ola Dahl er mye mer enn en biografi. Boka blir ei fortelling om utvikling, strev og uendelige kompromisser av hele Otta-samfunnet, av Sel kommune, av nabobygder – og regionen. Oppland inkludert.
For den som måtte tro at skepsis og motstand mot Otta som regionsenter er ferskvare, kan bare skaffe seg boka. Da Dahl var godt i gang og formannskapet prognoserte at Otta ville vokse til 20.000 innbyggere, var det mange som mente ordfører Dahl faktisk ble en smule utfordrende.

Det er et kolossalt spenn mellom Ola Dahl som første fylkesordfører til dagens avtroppende Even A. Hagen, også han fra Otta. Hvor har politikken blitt av underveis?
Ola Dahl ble en entusiastisk politisk leder også for viktige saker på Vest-Oppland. De er behørig omtalt. Noen trodde annerledes fordi han motarbeidet vestopplendingen Lars Skjølaas som sin etterfølger, begrunnet med partifellens antatt manglende samarbeidsevner med andre partier. Han ville forlenge sin gjerning i fire år i et forsøk på å posisjonere Astrid Kvarme inn som sin etterfølger, fortalte Dahl meg før nominasjonen til 1987-valget.

Slik gikk det ikke. Ola Dahl vendte hjem igjen. Med visshet om at tida hadde vært rett tid for en med hans virketrang. En politiker som Ola Dahl fikk utfolde seg der hamskiftet av småbrukere og industriarbeidere – og bygdelivet – skulle omformes til tida fram til i dag. Glitrende framstilt i Gjefsens bok.

Hallvard Grotli

  • Tidligere politisk redaktør i GD, Hallvard Grotli, gikk av med pensjon sommeren 2020.

  • Grotli skal, på oppdrag for GD, bidra med kommentarer.