Gå til sidens hovedinnhold

Jernbanepolitikk handler nå mest om Oslo

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Regjeringen vil skrinlegge
planene om dobbeltspor til Lillehammer. Andre prosjekter sluker for mye av de pengene vi kan vente at Stortinget vil bruke på samferdselsprosjekter i åra som kommer. Samferdselsminister Knut Arild Hareide forsøker i et debattinnlegg i GD å trøste med at det kommer andre tiltak som uansett gjør togtilbudet mellom Lillehammer og hovedstaden bedre. Vi tror det ikke før vi ser det.

Avlysningen av dobbeltsporet til Lillehammer har egentlig ligget i kortene ganske lenge. Ny infrastruktur i Inter City-trianglet har blitt et kostnadsmessig mareritt. Når regjeringen tar konsekvensen av dette marerittet, vingeklipper de først Bane NOR. Deretter varsles reduserte ambisjoner i det nordlige hjørnet av trekanten.

Leder av Innlandet Høyre og Lillehammer Høyre, Oddvar Møllerløkken, sier dette er en kamp for kapasitet og løsninger som likevel kan gi det togtilbudet Lillehammerregionen ønsker. Det er greit å forholde seg til realiteter. Han har selvsagt rett i at det viktige er kortere reisetid og hyppigere avganger, og det er mye å hente uten at det nødvendig vis legges dobbeltspor hele vegen mellom Lillehammer og Hamar.

I debattartikkelen i GD skriver Hareide at de «ser på hvilke investeringer som er nødvendige for å gi de reisende et bedre tilbud». Det er selvsagt uakseptabelt dersom han er like ullen og lite konkret når NTP legges fram om kort tid.

Hareide vet hva som skal til for å innfri det målet Møllerløkken snakker om. Det er mulig å prissette disse tiltakene like presist som mange andre av de prosjektene regjeringen allerede har lekket at prioriteres. Det må Hareide gjøre, og han må sørge for at investeringene kommer tidlig i planperioden. Hvis ikke, framstår regjeringens jernbanepolitikk som et rent Stor-Oslo prosjekt.

Vårens dyreste eventyr

Jeg kan forstå at lokalpolitikere, innbyggere og næringsliv flere steder er skuffet

Kroken på døra for dobbeltspor til Lillehammer: – Hamar blir en bremsekloss

Slik får vi mer jernbane for pengene