Kveldsmesse og foredrag om Lesjaverk kyrkje og inventaret laget av Otto Sveen

Søndag 13. august kl. 19.00

Del av temaserie knyttet til Sommerutstillinga på Lesja Bygdemuseum:

Familien Sveen – skapande hender i tre generasjonar

Arr. Gudbrandsdalsmusea i samarbeid med familien Sveen og kyrkja.

Forhistoria til Lesjaverk kirke er interessant. Bygda var uten kirke fra 1855. Jernverket som sto ferdig i 1659 trengte folk til dambygging, malmbryting, kullbrenning og husbygging. Det ble oppført kirke i forbindelse med jernverket i 1695-1697. Hovedbygningen ble bygget i 1734 som bolig for verkseieren. I 1812 ble jernverket nedlagt. Nedleggelsen av jernverket var årsaken til at kirken ble flyttet til Lesjaskog i 1855 og innvidd i 1858. De som ble igjen på Lesjaverk følte nok på at de hadde mistet kirkebygget. Drømmen om ny kirke har nok ligget der siden da.

I 1933 begynte man med 17. mai gudstjenester på stedet og kirkegården ble gjeninnviet 29. september 1941. En gårdsklokke ble midlertidig satt opp i kirkegårdsporten, før det i 1950 ble reist en støpul der to klokker fikk plass. Innsamling til ny kirke på Lesjaverk ble satt i gang i 1935 og fyrstikkdirektør Frølich ga den første store gaven på kr. 10.00.- Det ble startet opp kvinneforening for Verket og Sletten. Ved arrangementer, dugnader, innsamlinger og gaver greide de å samle inn over kr. 100.000.-. Kirkebygget ble beregnet til å koste ca. 200.000.-. Anslagene varierte en god del før byggingen. Bygdefolket var enestående til å slutte opp om kirkesaken.

Like før jul i 1961 ble kirkereisingen godkjent i statsråd. Det skulle bli en laftet langkirke med 120 sitteplasser. Byggearbeidene startet opp våren 1962 og grunnsteinen med kirkens data ble lagt ned 25. juni 1962 (med Biskop Kristian Scheldrup og minst 100 fremmøtte) og innviet 19. juli (med nyinnsatte Biskop Alex Johnsen og mer enn 1000 fremmøtte). Lokale leverandører, materialer og håndverkere ble i stor grad benyttet. Åsmund Nyrnes fra Garmo i Lom var byggmester. Otto Sveen fra Lesjaverk, treskjærer og billedhogger fikk ansvaret for interiøret og utsmykningen, med Dr. Theo. Johan B. Hygen som rådgiver.

Høsten 1962 sto det 4-5 mann i laftingen for å få kirka under tak før vinteren. Noen håpet på innvielse alt i 1963, men arbeidet med interiøret og utsmykningen var tidkrevende og Otto Sveen kunne ikke garantere for det. Utsmykninga inkluderte altertavle med kristusfigur, prekestol, døpefont, brudestoler, dekorering av lysanlegget og utsmykking på benker og vegger. Et omfattende arbeide han brukte 2 år på å utføre. Det lå mye tid i arbeidet med forberedelser. Det var tegningsutkast og godkjenninger i flere runder, materialvalg og selve treskjærerarbeidet. Kristusfiguren måtte lages i tre omganger. Først modellering av liten figur, så modellering av fullskalastørrelse i gips før den ble skjært ut i tre. Slik står den i kirken i dag. Arbeidet var basert på en fastpris og antatt langt mer omfattende enn først antatt. Otto arbeidet mye på å få så enkel og tidløs form over treskurden, og lagde mange utkast før han var fornøyd. Helheten i arbeidene gjør kirken lys og lett i sin form. Et godt utført arbeid.