Nord-Fron bonde og småbrukerlag vil takke politikerne i Nord-Fron kommune, for at de går framfor og bevilger to millioner i ekstra gjødsel-kompensasjon til lokale gårdbrukere.

Det er ikke all verden, men likevel et positivt signal å gi, først og fremst til jordbruket, men også til fylkespolitikere og regjeringa fremfor årets jordbruksforhandlinger.

Vi er usikre på om politikerne virkelig har forstått hvor alvorlig den økonomiske situasjonen i jordbruket har blitt det siste året. Det er en stor fare for at enda flere kommer til å slutte. Ekstra vanskelig er det for melkeprodusentene som har eldre båsfjøs og står over for store investeringer i forbindelse med løsdriftskravet som gjelder fra 2034.

Men også viktig for de mange små bruka som driv med sau og må ha jobb utenom garden for å overleve. Vi trenger flere, ikke færre som vil drive med landbruk, og både små og store garder. Det er dramatisk og veldig trist når man hører og leser om gårdbrukere som velger og gi opp drifta si.

Det vi trenger nå er et godt jordbruksoppgjør, og flere gårdbrukere til å produsere mat på norske ressurser, slik at vi kan øke selvforsyningsgraden til 50 %, som vedtatt i Hurdalsplattformen. Dette er blitt enda viktigere nå når verden står overfor ei matkrise.

Til slutt vil vi oppfordre andre kommunestyrer til å bevilge penger til gjødselkompensasjon. Kravet fra faglaga er nå levert til staten, og er på 11,5 milliarder, som er et helt reelt krav.

Til sammenligning vart elbileierne i 2020 sponsa med skattefordeler på nesten 20 milliarder over statsbudsjettet ifølge finansdepartementet.

Ole-Petter Berget, styret i Nord-Fron bonde og småbrukarlag