Bøndene har over 30 krav i forhandlingene om klimaavtale for jordbruket

Av

Bondeorganisasjonene har gitt regjeringen over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket. Innspillet er del av forhandlingene om en frivillig klimaavtale.

DEL

Blant de viktigste kravene fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er at flere klimakutt som bonden kan gjøre noe med enn det Statistisk sentralbyrå (SSB) tar med i sine beregninger, skal medregnes.

Dessuten ønsker ikke bøndene å stilles til ansvar for klimatiltak de ikke rår over, som matsvinnet og kjøttforbruket. Forhandlingsdokumentet ble overlevert på et møte mellom partene onsdag formiddag.

– Vi ønsker å få på plass en avtale som i sum skaper et enda mer klimavennlig jordbruk, og foreslår et bredt spekter av klimaløsninger. For å oppnå resultater kan vi ikke begrense oss til få tiltak som skal passe inn i dagens utslippsregnskap. Det skaper heller ikke realistiske forhandlinger siden dette handler om biologiske prosesser, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

De foreslåtte klimatiltakene som bondeorganisasjonene krever vurdert i det videre arbeidet, strekker seg fra økt gresskvalitet, effekter av avlsarbeid og grep for bedre avlinger som mer kløver i eng, kalking og redusert jordpakking, til utfasing av fossil energibruk.

– Vi må i forhandlingene ta høyde for de mange klimagrepene som allerede gjøres på norske gårdsbruk, og som per dags dato ikke blir godskrevet i jordbrukets utslippsregnskap. I tillegg må vi også tørre å peke på noen av de løsningene som fortsatt er på tegnebrettet, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Artikkeltags