«Vi kan ikke øke kornprisen fordi norsk matkorn da blir utkonkurrert av import»
«Vi kan ikke øke melkeprisen fordi kjedene da velger å importere osten»
«Det er vanskelig å øke kjøttprisen på grunn av svakt importvern»
«Vi må bare følge det prisnivået verdensmarkedet har for grønnsaker»

Dette er alle høyst forståelige og delvis berettigede innvendinger mot å øke lønnsomheten hos norske matprodusenter gjennom økte priser. Men er dette jordbrukets ansvar?

Er det norske jordbrukere og deres organisasjoner sitt ansvar å sikre eller øke selvforsyningen?

Er det norske jordbrukere og deres organisasjoner sitt ansvar å sørge for at landet vårt har evne til å produsere mat i fremtiden?

Er det norske jordbrukere og deres organisasjoner sitt ansvar å sørge for at Norge også i fremtiden skal se ut som vi alle ønsker at Norge skal se ut? Eller ligger ansvaret et annet sted? Et helt annet sted?

Jeg synes det. Og det håper jeg flere synes. Mange flere. Både politikere, kjøpmenn og forbrukere. Jordbruket klarer ikke dette alene. Og det er heller ikke jordbrukets ansvar!

Den norske bonden påtar seg gjerne sin del av ansvaret, men da må det være økonomisk bærekraftig. Det er det ikke i dag!

Anders Nordstad, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag