Jorde står under vatn etter fem års krangel med vegvesenet

Før vårflommen for alvor er ventet, står store vannmengder oppdemt langs E136 på Lesjaskog. Grunneier Pål Mølmen (62) stiller Statens vegvesen ansvarlig for det som har skjedd.