– Jordskiftedom i vegstrid til beste for fellesskapet

– Avgjørelsen i Nord-Gudbrandsdal jordskifterett om atkomstvegen til Lordalen på Lesja er en god løsning for fellesskapet, sier Geir Ulekleiv, som er leder i styret for Lordalsvegen.