Gå til sidens hovedinnhold

Det kan bli 1.000 arbeidsplasser på Jørstadmoen

Artikkelen er over 4 år gammel

Jørstadmoen blir hovedbase for Forsvarets IKT-tjenester. Det kan bety opp mot 650 nye arbeidsplasser og betydelige investeringer.

Det kom fram da Regjeringen la fram sin langtidsplan for forvarssektoren fredag. Jørstadmoen blir hovedbasen for Forsvarets IKT-tjenester. I dag er det 360 ansatte på basen og i tillegg kommer 120 studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole og soldater i vakt- og sikringstjeneste. De største avdelingene på Jørstadmoen er Cyberforsvaret, Cyberforsvarets kompetanse og transformasjonsavdeling (CYFOR CKT), Forsvarets arkivtjeneste og Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Resultatet av Regjeringens langtidsplan er at opp mot 650 nye arbeidsplasser kan komme til Jørstadmoen og at det blir betydelige investeringer.

- Dette er en fantastisk nyhet for Lillehammer og regionen. Det er en stor seier for Oppland. At Jørstadmoen blir hovedbase betyr en betydelig oppbygging av Jørstadmoen og diskusjonen om Jørstadmoens framtid blir tilbakelagt. I prosessen har vi operert med en tallstørrelse på enheten fra 600 – 1.000 personer. Det betyr minst en fordobling av aktiviteten i dag, sier Olemic Thommessen, stortingspresident og fra Oppland Høyre.

FAKTA

Cyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

Han forteller om at dette er en sak som han og de andre Opplands-politikerne har jobbet lenge med i mange år.

- Jeg har store forventninger og dette er en god løsning for Forsvaret. Det vil også styrke teknologimiljøet i Mjøsregionen. Det er allerede et samarbeid mellom NTNU Gjøvik og Jørstadmoen, sier Thommessen til GD.

Han ser ingen grunn til at planen for Jørstadmoen ikke blir fulgt opp.

- Det vil komme en egen sak om hvordan dette skal effektueres. Egentlig er dette oppfølging av en bestilling av Stortinget, men i en sak det har vært vegring i. Dette er et gjennombrudd og jeg har en forventning om at Arbeiderpartiet støtter opp om dette, sier Thommessen.

Videre prosess for Regjeringens forslag er at det blir en høring i utenriks- og forsvarskomiteen i august, før det blir behandlet i Stortinget før jul. Deretter kommer saken tilbake til Regjeringen.

- Nå bygger vi ut et Cyberforsvar for framtiden. Cyberområdet blir en stadig viktigere del av Forsvarets oppgave.

 

Ifølge hjemmesiden til Cyberforsvaret er datanettverksforsvar og ivaretakelse av IKT- og ledelsessystemer en viktig og prioritert oppgave for Forsvaret i fremtiden. Forsvaret er en spisskompetanseaktør og har lenge vært ledende innenfor utviklingen på dette området, noe også Forsvaret skal være i fremtiden.

Forsvaret erkjenner at mennesker med kunnskap og kompetanse er nøkkelen til å løse utfordringene som man vil stå overfor i fremtiden.

LES OGSÅ: - HV-skolen reddet

Et lite skår i gleden er at lageret på Jørstadmoen blir lagt ned. Det betyr at Jørstadmoen mister et titalls arbeidsplasser.

- Det betyr mye for de det gjelder, men samlet sett er dette en stor seier, sier Thommessen.