Vi undres over journalisters bekjentskapsstyrte agurknyheter og skjeve dekning mellom lokalt og sentralt stoff. Takk likevel for journalistikkens rolle som samfunnets voktere.

Det er uvurderlig for bevaring av et sunt styresett at vi får fokus på
- en kommuneadministrasjons lettbeinte jobbtildeling, enten det er partitilhørighet eller kameraderi som ligger til grunn
- sykehusledelsens personalpolitikk som krever livsvarig munnkurv av folk
- Stortingets sjølrettferdige tolking av skatteregler etc.

Slikt fokus bør virke forebyggende.

Maktelitens skalting og valting med folk og forskrifter er ikke nytt. Derimot er journalistene blitt flinkere til å grave og avdekke ukultur. Det er ikke mange tiår siden en etatsjef på fylkesnivå fikk sitte i årevis uten utlyst stilling, mens den forutgående etatsjefen snekra seg ei prosjektstilling som passa der og da. Ikke et kremt fra journalister eller politikere den gang. Muligens var regimets udiskutable makt hamra inn i forkant.

Så, - over alt trengs journalisters innsats for et rettferdig samfunn. Hold ut, dere er elsket og hatet, men risikerer ikke livet på våre kanter.

Birgit Kraabøl, Gausdal