Gå til sidens hovedinnhold

Journalistikken og forskningen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Et oppslag på side 2 i GDs papiravis den 13.05, hvor det spørres om hvem som er interessert i tall fra 2018, gir en fin åpning for å belyse forskningen nærmere.

Utgangspunktet for pressemeldingen og oppslaget i nettutgaven av GD, er en artikkel vi har fått publisert i et internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift. Vi har spurt både om hvilke fordeler og ulemper innbyggerne i Innlandet forventer ved kommunesammenslåinger, og hvorvidt de vil si ja eller nei til sammenslåing av egen kommune med nabokommunen – i 2013 og i 2018.

Det er altså endringene i befolkningens oppfatninger, begrunnelsene og mulige årsaker til denne endringen vi er ute etter å belyse i artikkelen. Vi har gjort mange interessante funn. Andelen som var for at egen kommune skulle slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, økte i perioden fra 27 prosent til 49 prosent. GD selv har skrevet en journalistisk artikkel om tallene, kun publisert på nett. Særlig kvinnene har blitt mer positive til større kommuner og det er ikke lenger ulikheter mellom kvinner og menn i dette spørsmålet.

Vi finner det interessant at det i 2013 var veldig mange som så fordeler ved en sammenslåing som likevel var mot en sammenslåing. I 2018 er situasjonen mer polarisert, der flere ser også både positive og negative sider ved sammenslåing. Nå sier 49 prosent likevel ja til sammenslåing.

Vi foreslår at en del av forklaringen på endringen er at innbyggerne ‘resignerer’ overfor reformpresset, hvor Regjeringen sier at arbeidet med å slå sammen kommuner vil foregå lenge framover. En fortsatt sterk reformiver fra statlige myndigheter kan bidra til et press mot legitimiteten og tilliten til sentralt gjennomførte reformer. Kanskje kan Senterpartiets sterke vekst de siste årene dempe dette? Det blir bare spekulasjoner fra vår side i forlengelse av undersøkelsen.

Innlandet er et interessant case, siden ingen kommuner her er sammenslått. Denne forskningen vi har gjort på Høgskolen i Innlandet er unik i Norge. Medborgerundersøkelsen, der dataene om kommunesammenslåing bare er en liten del, vil publisere funn framover knytta til innbyggernes holdninger til blant annet NAV, tillit til offentlig sektor og forholdet til ulv.

Forskning tar tid, både å gjennomføre, analysere, skrive og publisere. Dessverre tar det omtrent ett år å få publisert en fagfellevurdert artikkel i et internasjonalt tidsskrift, slik vi har gjort. Nyheter for journalister vurderes fra andre kriterier enn det er for forskningsbasert kunnskap. Formidling er en fin del av jobben – i en samforstand mellom journalistikk og forskning.

Ulla Higdem, professor, Høgskolen i Innlandet (HINN)