- Heller utsettelse enn nedskalering, sier stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) om den usikkerheten som er skapt rundt framtidig vegbygging. Regjeringen vurderer endre planer om fire felts motorveg flere steder. Hva dette konkret betyr for E6 forbi Lillehammer, er det åpenbart ingen som foreløpig er i stand til å svare på. Eller som tør.

Det er utmerket at Johnsen fra Hedmark er engasjert i hva som skal skje med våre veger. Regjeringen har skapt usikkerhet rundt hva vi kan forvente på både veg og jernbane. Både regjeringspartienes fotsoldater i Lillehammer og Gudbrandsdalen og andre er tilsynelatende passivt avventende til hva som skal skje, og det er bra at Johnsen da holder et våkent øye på det hele.

Regjeringen kommer med forslag til ny nasjonal transportplan i 2024, drøyt ett år før neste stortingsvalg. Det er det gode ved det arbeidet som nå er satt i gang. Kanskje slipper vi politikere som bruker de store plandokumentene som fluepapir for å trekke til seg velgere, for så å lete etter unnskyldninger for ikke å innfri gitte løfter.

Frp-Johnsen er opptatt av hus som er revet, og snakker om manglende respekt for eierne dersom planer nå endres og riving kunne vært unngått. Han vet hva han snakker om. Lenger nord ble det revet hus og avskoget områder for å gi plass til de to siste E6-etappene mellom Ringebu og Otta for mange år siden. Der var det Frp som satte ned foten. Der venter folk fortsatt på at eldgamle løfter skal bli innfridd. Respekten for folk som berøres av vegplaner er derfor ikke nevneverdig større blant Frp-politikere enn blant andre.

De offentlige investeringene skal ned, for en periode. Vi forstår at også denne regionen berøres av tiltak for å kjøle ned økonomien, men er grundig lei av å bli ført bak lyset og av stadige omkamper. «Juksemaker pipelort, tar igjen og gir bort». Det har vært norsk samferdselspolitikk gjennom et par perioder. Det ender med sviktende tillit til politikere, enten de er mørke blå, blå, gule, grønne eller røde.