Kamp mot innleie av arbeidskraft

Av
DEL


lserinnleggI Stortinget forrige uke fremmet jeg sammen med andre stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet forslag om å begrense bruken av innleie. Vi ser og hører historier om hvordan bemanningsforetak og innleie i større og større grad tar over for faste ansettelser og trygge vilkår.

For oss er faste ansettelser en viktig byggestein i det norske arbeidslivet. Faste ansettelser gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen for arbeidstakere i Norge. Bruken av innleide arbeidstakere går utover, og kan være med å fortrenge, faste ansettelser som vanlig ansettelsesform i Norge.


Vi skjønner at det i enkelte tilfeller kan være høyere aktivitet i enkelte sektorer av arbeidslivet. Derfor mener vi at man kan bedrive innleie av personer fra andre bedrifter i samme bransjer hvor de er fast ansatt i en bedrift som selv driver i samme bransje.

I dag ser man at de innskrenkingene som er gjort i bruken av innleie ikke er tilstrekkelige. En del aktører bruker adgangen i Arbeidsmiljøloven til å gjøre innleie ved å kalle arbeidet for «midlertidig». Arbeidstilsynet har selv sagt at det er vanskelig å kontrollere reglene for innleie. I sin høringsuttalelse skriver de:


Etter Arbeidstilsynets vurdering, vil det være vanskelig å kunne foreta en reell overprøving av om virksomhetens redegjørelse av faktiske forhold er riktig. Dette vil kreve inngående kunnskap om virksomhetens drift og organisatoriske forhold. Selv om Arbeidstilsynet skulle få informasjon av for eksempel tillitsvalgte, vil vi bare i helt klare tilfeller kunne fastslå at virksomhetens beskrivelse av faktiske forhold er feil. Arbeidstilsynets tilsyn vil i praksis være begrenset til å overprøve virksomhetenes juridiske vurdering av om de faktiske forhold virksomheten beskriver oppfyller vilkårene i aml. §14-9 andre ledd bokstav a.


Arbeiderpartiet vil at det skal ryddes opp i den utstrakte bruken av ulovlig innleie. Vi vil tvinge regjeringen til å komme tilbake til stortinget med tiltak som avgrenser innleie til rene vikariat, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter som er bundne av landsomfattende tariffavtaler med fagforening med innstillingsrett.


Rigmor Aasrud, stortingsrepr (Ap), OpplandSkriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags