Nord-Gudbrandsdalen er i ferd med å få sitt minisykehus. Lokalene som inntil i dag har blitt brukt til diaysebehadling, blir til en medisinsk dagenhet med bemanning fem dager i uka. Slik kan snart de første kreftpasientene få behanding på Otta. Pasienter med behov for en medisinsk behandling som i seg selv for de fleste er svært utmattende, kan slippe den ekstra belastningen det er med lange reiser til og fra sykehusene.

Kreftbehandling og etablering av den medisiske dagenheten er et foreløpig siste skritt i styrkingen av Lokalmedisinsk senter på Otta. Det er del av en utvikling både lokalpolitikere og sykehusmiljøer har snakket om i mange år. Det er en utvikling som sett fra regionen har gått altfor sakte. Desentralisering av sykehustjenester har skjedd i et tempo som til tider har gjort det nødvendig å spørre om viljen til å flytte behandlingstjenester ut av de store sykehusene faktisk er til stede, og om viljen er stor nok.

LMS på Otta og i de øvrige regionene i Innlandet som ikke har eget sykehus, er en del av den store sykehusdebatten om hvor mange sykehus vi skal ha, om hvor de skal ligge, og om hva de skal drive med. Mens Nord-Østerdalen har et sykehus som har vært fredet gjennom hele strukturdebatten, har nord-gudbrandsdølene måttet slite for hver eneste en av de tjenestene som er lagt til LMS Otta.

Mens sykehustilbudet på Tynset fortsatt har status som fredet, er det desentraliserte tilbudet på steder som Otta og Fagernes både utsatt og sårbart i den prosessen som gjenstår før det framtidige sykehustilbudet i Innlandet er endelig vedtatt. Det betyr at det harde arbeidet med å videreutvikle LMS ikke er over, og det betyr at det ikke rom for å ta et eneste hvileskjær i den store sykehusdebatten. Vi kan likevel puste litt lettere sammen med norddøler som med et medisinsk dagsenter på Otta får en litt lettere kamp mot alvorlig sykdom.

Sykehustilbud flyttes ut i distriktene: Nå starter de med kreftbehandling på Otta