Styreleder Marit Tordhol og styret i Oppland bygdekvinnelag utfordrer partier og politiske kandidater: Vil du og dere sørge for at alle elever i grunnskolen og i videregående skole blir servert et daglig måltid?

Vi kan slå fast at initiativet allerede har nådd fram for den videregående skoles del. Løftene som uten forbehold er gitt av fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap), er et tydelig styringssignal. Sammen med øvrige partier som sier ja til skolemat, vil det være et klart flertall i det nye fylkestinget for et opplegg med gratis skolemat.

Argumentene for dette er åpenbare. Et godt måltid mat gir grunnlag for læring. Det gir grunnlag for likestilling blant elevene og er slik sett et tiltak som utjevner forskjeller. Dokumentasjonen er godt begrunnet både faglig, pedagogisk og politisk.

Even A. Hagen rettet en spesiell utfordring til Høyres førstekandidat, Kari-Anne Jønnes. Årsaken til dette er ikke at Jønnes ikke er for gratis skolemat. Et flertall i årsmøtet til Innlandet Høyre sa ja til et slikt opplegg. Men nasjonalt har Høyre sagt nei. Anført av Unge Høyre som også i Oppland ville si nei ettersom andre partier sa ja.

Vi håper Oppland bygdekvinnelag holder saken bokstavelig talt varm til etter valget

Høyres tvisyn vil vi kunne møte i de enkelte kommunene, avhengig av hva Høyre lokalt måtte mene. Men i svært få kommuner i Oppland og Hedmark vil det spille noen rolle hva Høyre lokalt måtte mene.

Vi håper Oppland bygdekvinnelag holder saken bokstavelig talt varm til etter valget. Det er da de mange beslutningene skal fattes lokalt. I beste fall kan hele Innlandsregionen vise veg og bli den første landsdelen i Norge som får på plass et fulldekkende tilbud med gratis skolemat. Om ikke alle skoler fra starten av kommer i gang med et varmt måltid, bli det i alle fall et måltid.