Kan bli lovlig å kjøre 90 km/t i E6-tunnelene

Blir det som samferdselsministeren foreslår, så øker fartsgrensa i Hundorp og Teigkampen-tunnelen fra 80 til 90 km/t.

Blir det som samferdselsministeren foreslår, så øker fartsgrensa i Hundorp og Teigkampen-tunnelen fra 80 til 90 km/t.

Artikkelen er over 1 år gammel

Samferdselsminister Jon Georg Dale foreslår høyere fartsgrenser på flere strekninger i Norge, blant annet i de nye E6-tunnelene i midtdalen. Forslaget sendes på høring fra Vegvesenet onsdag. Endringene kan tre i kraft i september.

DEL

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veginfrastrukturen best mulig. Derfor vil vi nå øke fartsgrensene på flere strekninger rundt om i hele landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Forslaga til nye fartsgrenser sendes i dag på høring fra Vegvesenet. Endringene vil kunne tre i kraft i september.

Endringene gjelder for følgende seks strekninger:


E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 km blir skilta opp fra 70 km/t til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 km blir skilta opp fra 70 km/t til 80 km/t.

E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 km blir skilta opp fra 70km/t til 80 km/t.

Rv80 Nordland, Bodø kommune: En strekning på 1 km blir skilta opp fra 70 km/t til 80 km/t.

E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekninga blir skilta opp fra 70 km/t til 80 km/t.

E16 Kløfta – Kongsvinger: Strekninga Kløfta – Nybakk blir skilta opp fra 90 km/t til 100 km/t, mens strekninga Slomarka – Kongsvinger blir skilta opp fra 90 km/t til 100 km/t.

E6 i Gudbrandsdalen, Hundorptunellen og Teigkamptunellen: Det blir skilta opp fra 80 km/t til 90 km/t i tunellane.

Fartsgrenseendringane vil bli evaluert etter ett og tre år. I evalueringa skal trafikktryggheten vurderes , og det skal gis en konkret vurdering av om fartsgrenseendringa har påvirket samfunnsnytten.

Høyre fart gir mer samfunnsnytte mener Jon Georg Dale (FrP)

Høyre fart gir mer samfunnsnytte mener Jon Georg Dale (FrP) Foto:

Artikkeltags