Kan bli to år med midlertidig drift på Sel sjukeheim

Men fortsatt er det uklart hva som blir den varige løsningen; gjenoppbygging eller bygge nytt ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS)