Kan bli tvunget til å gi opp suksessen Fjellglede kafe og interiør

Lene Arnestad som startet opp med Fjellglede kafe og Interiør risikerer å måtte gi opp driften.