Uke 38 er den europeiske mobilitetsuka, som har mål om å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig. Innlandet fylkeskommune skal gjøre flere tiltak for at du som innbygger skal kunne reise mer miljøvennlig i framtida.

Innlandet er Norges mest spredtbodde fylke, og privatbil er derfor et praktisk alternativ for mange reiser. Likevel har vi et mål om flere grønne reiser, samtidig som du skal få dekket ditt reisebehov. Bare det å gjøre noen få reiser eller deler av en reise mer miljøvennlig, vil ha stor effekt. Fylkeskommunen gjør derfor flere tiltak i årene som kommer for å få flere til å sykle og gå.

Innlandet fylkeskommune undertegnet forrige uke - sammen med Statens vegvesen - en sykkelbyavtale med seks kommuner i Innlandet. Fylkeskommunen og vegvesenet vil sammen med kommunene Kongsvinger, Elverum, Hamar, Ringsaker, Gjøvik og Lillehammer jobbe for å øke andelen som sykler i de seks sykkelbyene i fylket. Det skal vi gjøre gjennom å satse på kunnskapsbygging og erfaringsutveksling som fremmer sykling. Vi vil sammen videreutvikle hovednettet for sykkel gjennom fysiske tiltak, sykkelparkering og andre relevante tiltak. Og vi skal satse på drift og vedlikehold gjennom kunnskap, organisering og prioriteringer, og på kommunikasjon, felleskampanjer og motivasjonsskapende arbeid.

Trygg skoleveg har vært en prioritert satsing i mange år. Det er bygget mange gang- og sykkelveger, som skal gjøre det trygt å gå eller sykle til skolen. Disse sykkelvegene vil bidra til at enda flere kan ferdes trygt til hverdags og fritid. Fylkeskommunen startet i 2020 et samarbeidsprosjekt om hjertesone med Trygg Trafikk og flere andre aktører. Hjertesone skal bidra til å etablere trykkere og sikrere soner rundt skolene i hele Innlandet slik at flere vil gå eller sykle til skolen.

Selv om vi tilrettelegger for at flere kan velge miljøvennlige reiser, er vi helt avhengig av at du som innbygger benytter muligheten til å gå, sykle eller ta kollektivt. Husk at det er flere gode grunner for å la bilen stå litt oftere: Det er bra for lufta og miljøet. Ved å være mer aktiv gir bedre fysisk og psykisk helse. Med dagens drivstoffpriser og bompenger blir det mindre utgifter til transport, og færre biler gir generelt triveligere steder.

I mobilitetsuka utfordrer vi alle innbyggerne i Innlandet til at minst en reise gjøres mer miljøvennlig. Det er bra for samfunnet og miljøet, men først og fremst er det positivt for lommeboka og helsa di.

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører (Ap)