Gå til sidens hovedinnhold

Kan du ikke lese, Brabrand?

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Anders Brabrand, varaordførerkandidat for Lillehammer Ap, skriver i GD 16. januar at Høyre må la Gropmarka være i fred og henviser til at vår ordførerkandidat i GD skal ha uttalt at han foreslår å bygge vei gjennom Gropmarka. Vi ber Brabrand vise til artikkelen hvor det står, det er nemlig verken uttalt eller skrevet noe sted. Pinlig, er alt vi kan si til en slik feilsitering fra Ap. Det lover ikke godt for valgkampen.

Dette er underlig, fordi vi ser på Anders Brabrand som en klok, intelligent og framtidsrettet politiker, som vi hadde ventet skulle være Aps kandidat til ordførervervet.

Når det er jeg, og ikke Oddvar, som svarer på dette angrepet fra Brabrand, har det to begrunnelser. Den ene er at partiprogrammet ikke er ordførerkandidatens, men partiets. Det andre er at jeg er en av Høyres to medlemmer i Utvalg for plan og samfunnsutvikling. Det dette utvalget som legger premisser for politiske valg om samfunnsutviklingen i kommunen vår.

Det er forunderlig hvordan Ap på Lillehammer det siste året kun er opptatt av hva Høyre vil, uten å fremsette en eneste egen idé for fremtidig utvikling bortsett fra troen på et nytt OL og samarbeid med Kina. De er historisk sett det klart største partiet i Lillehammer, og man skulle tro de var interessert i å tenke ut ny politikk om hva de vil med kommunen framover. Mangelen på egne ideer tyder på en ting – de vil ha status quo. Hvilke følger det vil få for blant annet størrelsen på eiendomsskatt, utviklingen i helse – og omsorgssektoren, utvikling av tjenester generelt etc. kan vi bare ane. Vi oppfordrer alle til å lese partiprogrammene til Ap og Høyre for å se forskjellene. Vårt ligger lett tilgjengelig på vår hjemmeside.

Når det gjelder fritidsmarkedet i Lillehammer: Brabrand og Ap vil ikke at det skal bygges vei mellom Nordseter og Hafjell da denne må gå i Gropmarka, etter hva han skriver. Men, at veien vi vil jobbe for ikke skal bygges der er vi helt enig i, og vi har da heller ikke nevnt Gropmarka, verken i vårt program eller i noe innlegg.

Vi har programfestet at vi vil arbeide for å bygge vei mellom Nordseter og Hafjell. En slik vei må gå lenger opp i fjellet dersom forbindelsen skal være god mellom Nordseter og Hafjell, ikke i Gropmarka. Trasévalg må vurderes nærmere, det er ikke noe man programfester. Det naturlige vil antakelig være en trase fram til Pellestova. Dette er noe folk i området har jobbet for i mange tiår, men man møter veggen i denne type status quo tenkning som Ap her forfekter.

I stedet for en hensynsfull utvikling blir altså Lillehammers rolle, gitt Aps politikk, å være naturreservat for de omkringliggende kommunene. Der de andre kommunene henter ut de store gevinstene så blir Lillehammer avspist. Til tross for at det er resultatet av en slik politikk er det likevel kun Lillehammer Høyre som også vil jobbe aktivt for kommunesammenslåing.

Vi skal ikke si oss uenige med Brabrand i at i fremtida vil mange etterspørre nettopp ubevarte områder, men da må vi også ha nærområder hvor disse kan bo. Når resultatet av politikken det legges opp til bidrar til at disse skal bo i hytter og hoteller i andre kommuner, så er vi kommunalt sett like langt. Det bidrar ikke til god utvikling i egen kommune.