Kan ikke garantere for at de 15 berørte ansatte på Rudshøgda får bli der

Nortura besluttet i et styremøte i går at Norturas anlegg på Otta skal legges ned, og aktiviteten flyttes til Rudshøgda. Det ble også bestemt at griseskjæring på Rudshøgda skal legges ned, noe som berører 15 ansatte.