Når Rosten Kraftverk med en 4 kilometers tunell og 104 meters fallhøyde kan gi strøm nok til ca. 10.000 husstander eller 53.000 elbiler sitt årsbehov. Da kan en spørre: Kan Jora Kraftverk i Lesja være lønnsomt å bygge ut?

Tunell fra der Jora og Grøna møtes, kanskje retning Tråsdal, ca. 4 kilometer lang, fallhøyde 150–170 m.

Vel er Jora varig vernet, men dette bør kunne endres til å være fra Reinåa sitt utløp i Jora og nordover. Fra Reinåa sitt utløp i Jora og til brua på E136 er elva knapt synlig. Fra brua og til samløpet med Lågen er elva ei plage for berørte grunneiere.

Ordfører Pryhn i Sel kommune ser at Rostenutbyggingen vil gi Sel kommune mellom 3 og 5 millioner i årlig godtgjørelse. Utbyggingen i Rosten har pågått i 3 og et halvt år. Det har vært kjøpt lokale tjenester (entreprenører) for ca. 165 millioner. I tillegg er det brukt en betydelig del med lokal arbeidskraft.

Kan en utbygging av Jora/Grøna gi Lesja kommune 2–3 millioner årlig og være lønnsom for utbygger, bør det vurderes.

Ulemper og skade av en utbygging er i alle fall minimale. Distriktet har entreprenører med kompetanse og kapasitet til å bygge.