I fjor ble det gjennomført nedbemanning i både i grunnskolen og i de kommunale barnehagene, mens barnevern og helsestasjon ble fredet, stod det i GD (21.10.21).

Barnevernet fredes alltid. Det er ingen politiker som vil (eller tør) å fremme kutt i barnevernet, for da vil man fremstå som et dårlig menneske. Samtidig får barnevernet leve helt sitt eget liv, fordi man som folkevalgt i veldig liten grad har innsyn i hva de driver med. Men penger, det får de nok av, år etter år, siden det handler om de aller svakeste, ifølge deres egen retorikk, som mange politikere, spesielt i KrF, kjøper og gjentar. Det er nesten et politisk selvmord å begynne å foreslå kutt i barnevernet.

Mine ungdomsskoleelever i kommunen har ikke lærebøker - så mye har man "rasjonalisert" i skoleverket. Har vi en eneste politiker som tør å fremme kutt i barnevernet? Jeg tror det går an å ivareta de aller svakeste med litt mer rasjonell drift.

Sanna Sarromaa, Lillehammer