Gå til sidens hovedinnhold

Kan vi bare bruke skogen etter olja er borte?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


«Når olja er borte kan vi bruke skogen», fortelles det. Statskog forvalter den statlig eide skogen i Norge, men det er bare en liten del av den produktive skogen i landet, og den vil de helst selge bort. I 2014 fikk styret i Statskog oppdrag i å utrede hvordan salg av skog til private aktører best kunne gjennomføres, og i tillegg skulle privatisering av selve Statskog vurderes. Næringsminister Monica Mæland sa det var sunt for staten, næringslivet og mangfoldet at eiermakten ble spredt til flere. Men de kan jo selge hver sin part til hvem de ønsker. Kanskje blir det noen fra et annet land som kjøper skog i Norge, slik som en ser de er interessert i bergdrift og annen norsk næringsvirksomhet. 77 % av det produktive skogareal er på private eiere. Det er bønder, allmenninger, kommuner, sameier og selskaper som eier skogen i Norge. Å få til samarbeid og industriell drift uten en Statskog bak, kan vel være vanskelig? En har Borregaard som eksempel: De bruker 5 % av den totale omsetningen til forskning av nye bruksområder. En mener at i utgangspunktet kan alle oljens produkter erstattes biobasert.

Å få en slik produksjon opp i Norge hvor skogen er på så mange hender, kan ikke være greit. Det må vel både politisk vilje til og penger til start på plass, pluss en stat som ikke selger bort skogen. Skal vi leve bra etter olja må det satses på fornybar industri, – men skogen kan ikke redde oss i første omgang skjønner vi.

Anna Kathrine Kristiansen, Moelv