Jeg ser at også Høyre og Frp kjemper om velgernes tillit. Når disse partiene satt sammen i regjering, var de med på noen vedtak som ble dyre for oss norske innbyggere. De stemte for en avtale som fikk navnet ACER. Denne avtalen gikk ut på at vi, med vår rene og miljøvennlige fossekraft, skulle levere denne i kabler til England, Tyskland og andre land i Europa. Kraften ble «mikset» sammen med dyr og forurensende kraft fra disse mottakerlandene, og resultatet av dette ble, at vi måtte kjøpe denne kraften tilbake til svært høy pris.

Det skyldes på EØS- avtalen og at vi var pliktige til dette lureriet. Norge har to ganger sagt nei til EU, og det burde være nok. Det er det tydeligvis ikke. Dersom det er nødvendig; gjør som Stor-Britannia: gå ut og bryt avtalen, koste hva det koste vil! Så slipper vi også å betale for det enorme byråkratiet i Brussel.

Vi har fisken, den vil de nok gjerne ha. Vi har også oljen og gassen, den vil de nok også kjøpe.

Jeg var for mange år siden, en av dem som var med å starte Frp, som var basert på «Anders Langes Parti». Jeg var i Gausdal kommunestyre 16 år pluss 8 år i Oppland fylkesting. Men når Høyre og Frp var med på «kommune- og fylkes-reformen», og til slutt den mye utskjelte «nærpoliti-reformen», da var det blitt mer enn nok for meg. Jeg meldte meg ut av FrP, det partiet jeg hadde vært med å bygge opp.

Nå er det snart valg, og jeg vet ikke hvor jeg har mitt gamle parti Frp?, Hva sier Carl I. Hagen om ACER og nærpolitireformen? Skal galskapen fortsette?

Gausdal har norgesrekord i eiendomsskatt, dette for å lønne en overadministrert kommune. Kan FrP gjøre noe for å få lovregulert dette, slik at også denne galskapen kommer under kontroll?

Bjørn Seielstad, Gausdal