Debatten om Terrassen og hva den har kostet og skal koste har jammen vært heftig over lang tid. I hvert fall en konklusjon står igjen: dette blir grusomt dyrt for kommunen. Vel, i torsdagens GD får vi vite at byggingen vil holde seg innenfor de siste 22 millionene som allerede er bevilget, så dermed blir det i prinsippet gratis. Men 22 millioner er nå et stort antall plasser på Helsehuset, da, uansett liksom.

Hvem er det egentlig som vil ha størst glede av den nye Terrassen, i tillegg til fjortisene som skal skate og førtiåringene som skal drikke øl der? Jo, Næringslivet i byen! Det er jo opplest og vedtatt at vi skal ha et levende sentrum. Og med et levende sentrum mener vi jo næringslivet - butikkhandel, kultur og kafeer. Og snart også Terrassen, som skal lokke folk til/holde folk i byen for mer butikkhandel, kultur og kafeer.

Hva om næringslivet (som altså Terrassen skal bygges for) innså at kommunen er på konkursens rand, at ny terrasse må veies mot rusforebygging, eldrebølgen, de unges mangfoldige hjelpebehov, brøyting, vann og kloakk, parkering i fjell og honorar til de folkevalgte? Er det da mulig å komme til en annen konklusjon enn at – DENNE TAR VI!?

Og utbyggerne, de som tar det tunge ansvaret for fortetting og ikke avvikling, som får tak i de beste tomtene innimellom alt det ærverdige gamle, de som betaler tomteprisene, men får luftrommet oppover i 8 etasjers høyde gratis, de som får andres utsikter og solnedganger til låns i evig tid uten å betale leie for det, de som skal forsyne det levende sentrum med folk. Kanskje de ville se Terrassen som en mulighet til å gjøre opp for seg og samtidig betale tilbake til kommunen for 8 etasjer med velvilje der vi før kunne parkere?

Er det ikke en kjempeide, dere? Gode ideer er ikke så lette å komme på, så jeg skjønner godt at næringslivet – travelt opptatt med sitt levende sentrum – ikke selv har kommet på denne ennå. Men her er ideen, gratis som bare det! Kjøper dere den, næringslivet?

Øystein Nordås, Lillehammer