Gå til sidens hovedinnhold

Kanskje er det for sent?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Den planlagte nye E6 forbi Lillehammer vil som kjent føre til store naturinngrep og kostnader med store bruer og lange tunneler. Er det ikke et bedre og et tilstrekkelig alternativ å utbedre dagens E6-trase.? Den kan «enkelt» utvides til 4-felts motorvei.

Det vil selvfølgelig gå med en del dyrket jord, men det må vi finne oss i. Støyen fra deler av veien kan reduseres ved hjelp av enkle overbygg. Deler av området nord for byen er allerede tatt i bruk for industri og annen næringsaktivitet, slik at en kombinasjon med utvidelse av eksisterende E6 burde ikke være unaturlig. Alle problemer med Hovemoen blir også borte.

Så vil mange i Statens vegvesen og fra Nye Veier sikkert sette seg på bakbeina og gjøre narr av at noen kan komme med slike tanker nå når «klokka er fem over tolv». Det får være som det vil, men i disse tider da vi stadig, og med rette blir oppfordret til å ta hensyn til miljøet og å tenke på framtida til de som kommer etter oss, kunne det være fornuftig å ta et pust i bakken.

Vi har også noen politikere både lokalt, men også på Stortinget, som snakker mye om miljø. Og så har vi en samferdselsminister som plutselig ikke hadde råd til det lovede dobbeltspor til Lillehammer, men som ved det å tenke nytt om E6 traseen kunne få råd til å skaffe oss både vei og jernbane. Men, det kan være vanskelig å innrømme at det som nesten er vedtatt, kan forandres og forkastes. Så kanskje det er for sent?

Bjørn Seielstad sr., Gausdal