Ville det ikke være mer fornuftig å si ja til et påbygg av Kiwi-bygget i Øyer Sentrum å få litt utvikling framfor å si nei på prinsipielt grunnlag?

Vi har en 10 år gammel Sentrumsplan for Øyer som dessverre har hemmet framfor fremmet utvikling i sentrum. Knapt noe har skjedd på de 10 årene, utenom Spar/legekontor-bygget. og det kan vel sies at det ikke har forskjønnet sentrum med sitt varemottak og pauseplass ut mot den såkalte «miljøgata». Og nå som Coop Extra flytter inngangen sin vekk fra miljøgata, virker det nokså ulogisk og holde hardnakket på dette på andre siden av veien.

Det var også store planer for Coop Prix-bygget som ville ha gitt en betydelig oppgradering, og knyttet Coop-plassen og Hafjell-rampa sammen, samt forskjønnet hele området. Men siden fornuft dessverre ikke den gangen ble brukt ved å gi dispensasjon fra sentrumsplanen, ble hele prosjektet skrinlagt og ingen utvikling skjedde.

Kanskje vi snart bør ta lærdom av våre feil? Jeg vet at SP og SV på prinsipielt grunnlag ikke ønsker å gi dispensasjon fra reguleringsplaner, men hvis vi ønsker utvikling, bør påbygget på Kiwi, slik det er søkt om, bli innvilget slik at Sport 1 Hafjell og Vinmonopolet får den plassen de trenger.

Høyre sitter dessverre ikke i planutvalget denne perioden. Vi i Høyre håper planutvalgets skjønn i denne saken gir søker innvilgelse av påbygget, og at et samlet kommunestyre stemmer for utvikling i sentrum!

Anne Aronsveen, Øyer kommunestyrerepr. (H)